Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Tufft år till ända för Concordia

Som väntat gjorde Concordia ett svagt sista kvartal 2017, vilket bland annat beror på Opecs produktionsneddragningar.

Resultatet före skatt för det fjärde kvartalet skrevs till -42 miljoner kronor, att jämföra med förra årets 33,5 miljoner kronor för samma period. EBITDA (rörelseresultat före bland annat räntor och skatter) för kvartalet uppgick till 10,1 miljoner kronor (108,4). 

Låga rater

När hela året summeras blir resultatet före skatt exklusive nedskrivning –186,5 miljoner kronor, jämfört med 56,9 miljoner kronor för 2016. EBITDA för helåret räknas till 51,3 miljoner kronor (319,9). Orsaken till det svaga resultatet beror, enligt Concordia, på minskade skeppningsvolymer till följd av Opecs produktionsneddragningar i kombinationen med omfattande fartygsleveranser, vilket ledde till låga rater inom samtliga tankmarknadssegment. 

”Anpassa flottan”

I vd-ordet skriver Kim Ullman att det under året har handlat mycket om att anpassa och positionera flottan, dels utifrån den svaga marknaden, men också inför den uppgång man tror kommer att komma under 2018. ”Detta arbete fortsatte under kvartalet genom inkontraktering av ytterligare ett MR (ECO)-fartyg. I januari, efter kvartalets slut, tecknade vi sedan kontrakt om ytterligare två MR (ECO)-fartyg. Parallellt med inkontrakteringarna har vi även förlängt kontrakten för de sedan tidigare inhyrda MR (ECO)-fartygen, skriver Kim Ullman. 

Förväntad ökning

Vad gäller P-MAX-fartygen har man fortsatt att leta nischtrader. Sex av de tio P-MAX-fartygen är fram till och med sommaren 2018 sysselsatta på kontrakt. Förhoppningarna på året är dock stora, bland annat beroende på en förväntad ökning av oljeproduktionen, minskade lagernivåer och lägre tillväxt i flottan och hårdare miljökrav som ökar incitamenten för utfasning av äldre fartyg. ”Sammantaget gör detta att vi förväntar oss en ökad efterfrågan på tanktransporter och en successivt mer balanserad och starkare tankmarknad under andra halvåret 2018” skriver Kim Ullman.