Fotograf: A. P. Møller-Mærsk

Kategori: Ekonomi | Tank

Tufft år för Broströms ägare

Maersk Tankers som kontrollerar Broström fortsätter att visa röda siffror. Och det rejält.

Under 2013 gjorde Maersk Tankers med huvudsäte i Köpenhamn en förlust på USD 317 miljoner efter en kraftig värdenedskrivning av flottan och stora omstruktureringskostnader. Föregående år landade minusresultatet på USD 315 miljoner. På bara de senaste två åren har rederiet alltså dragit på sig förluster motsvarande 4,1 miljarder i svenska kronor. 

Under 2013 föll också omsättningen från USD 2 miljarder (2012) till 1,6 miljarder.

Sålt många fartyg

Under året avyttrade Maersk Tankers sju produkttankfartyg, en VLCC och 16 LPG-fartyg. Ytterligare elva timechartrade fartyg återlevererades till sina ägare. I januari 2014 nådde rederiet ett avtal om att sälja VLCC-flottan på 15 fartyg för leverans 2014. 

Det tidigare svenskkontrollerade rederiet Broström ägs och kontrolleras sedan 2009 av Maersk Tankers (A. P. Møller-Mærskkoncernen) då EU-kommissionen gav grönt ljus för affären. Då Broström är helt och hållet integrerat i Maersk Tankers redovisas ingen ekonomisk data för Broström i årsrapporten. 

Borta från Göteborg

A. P. Møller-Mærsk köpte Broström av de tidigare svenska ägarna med bland andra dåvarande vd Lennart Simonsson, bara ett kort tag före finanskraschen, och gjorde det till en del av Maersk Tankers. Under 2012 försvann Broström helt och hållet från Göteborg när Maersk Tankers flyttade kontoret på Mölndalsvägen till Köpenhamn.