Tuffare miljökrav för upphuggningsindustrin

Högsta Domstolen i Bangladesh har återinfört tuffare miljökontroller av landets upphuggningsvarv – beslutet väntas leda till kraftiga reaktioner från industrin, skriver nyhetsbyrån AFP. Omkring 30 procent av alla världens fartyg huggs upp längs Bangladeshs sydöstra kust. Människorättsorganisationer hävdar att varvsarbetarna är exponerade för giftiga kemikalier och andra farliga ämnen. I januari beslutade Bangladeshs regering att alla fartyg måste deklareras giftfria av miljömyndigheterna i det land där den säljande partnern är hemmahörande, detta innan fartygen seglar till Bangladesh för upphuggning. Men i april tvingades regeringen dra tillbaka lagen efter kraftiga protester från varven.Landets 100 upphuggningsvarv importerade nästan 200 fartyg i fjol.Upphuggningsindustrin har rätt att överklaga beslutet.