Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Säkerhet | Specialfartyg

Tuff säsong för isbrytarna

Mildare väder ger svårare förhållanden för isbrytarna. Orsaken är hårda vindar som skapar stora isvallar. 

I norra Bottenviken har endast de största och starkaste isbrytarna kunna manövrera och assistera fartyg under säsongen, uppger Sjöfartsverket i ett pressmeddelande. De svåra förhållandena beror på ovanligt mycket hårda sydliga vindar som gjort att istäcket skjutits ihop till svårforcerade vallområden.

– De envist hårda vindarna från syd har pressat samman isen och skapat mycket besvärliga områden med hopskjuten is och isvallar runt inloppen till hamnarna i nordöstra Bottenviken, säger Tomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket.

Hela området

Den senaste tidens vindar från norr har dock fördelat ut isen över hela Bottenviken och norra Bottenhavet som nu är istäckta och det är troligt att man nu kan ha passerat maximal isutbredning för denna säsong.

– Tidigare i vinter har vi oftast assisterat fartyg i anslutning till inloppen och i övrigt kunnat dirigera och övervaka trafiken. Men nu krävs mer generellt att isbrytarna behöver assistera över hela området, säger Tomas Årnell.

Ingen fara i söder

Prognosen framöver pekar mot en återgång till ett mildare väder med vindar från sydliga riktningar, vilket kommer att driva isfältet norröver där det trycks ihop och istillväxten avstannar. I de södra farvattnen tror inte Tomas Årnell att årets isvinter kommer att skapa några större problem.

– Prognosen visar på fortsatt kalla nätter men det vägs upp av det är mildare under dagarna. Vi har denna vinter haft behov av mindre insatser i Mälaren och i Göta Älv/Trollhätte kanal men där har vi redan passerat ismaximum och går mot isfriare tider.