TTS fick Eukor-order

TTS Ships Equipment har fått uppdraget att konstruera och leverera ro-ro-utrustning till fyra biltransportfartyg, som byggs av Hyundai Samho för Eukor. Fartygen får kapacitet för 6.500 bilar och är systerfartyg till en serie på åtta fartyg som byggs för Wallenius, Wilh. Wilhelmsen och Eukor, alla med motsvarande TTS-utrustning. Hittills har TTS levererat Cargo Access Equipment, CAE, till 60 biltransportfartyg som är i drift och man har utrustning till 40 nybyggen i beställning.