Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

TT-Line startar ny linje

TT-Line utökar sitt linjenät och börjar trafikera Trelleborg-Świnoujście. Linjen kommer att trafikeras av Nils Dacke och premiärturen sker den 8 januari. 

Nyheten bekräftas av Tommy Halén, vd för Trelleborgs Hamn, som ser positivt på att Unity Line – som också trafikerar linjen Trelleborg-Świnoujście – nu får konkurrens på Polentrafiken. 

Utvecklingsbar marknad

– TT-Line sätter ju in Nils Dacke på en marknad som utvecklas hela tiden, och dessutom är TT-Line något mer inriktade på passagerartrafiken än vad Unity Line är. Ur vår synvinkel är det bara positivt med konkurrens, säger Tommy Halén. 

Nyheten om att TT-Line startar linjen Trelleborg-Świnoujście och att det blir med Nils Dacke kommer bara några veckor efter beskedet om att man varslar omkring 70 ombordanställda just på Nils Dacke. Orsaken till varslen var att moderbolaget i Tyskland sagt upp bemanningsavtalet för svenskflaggade Nils Dacke, vilket i sin tur har sin orsak i en minskad lönsamhet på linjen Trelleborg-Travemünde, där Nils Dacke alltså gått. 

Oklart med flagg

Det är ännu oklart var Nils Dacke kommer att flaggas. Sjöfartstidningen söker TT-Line för en kommentar. 

Nils Dacke är på 6.538 dwt och byggdes 1995 vid Finnyards Oy.