Tschudi Shipping köper resten av Teco Lines

Norska Tschudi Shipping har genom dotterbolaget Estonian Shipping Co förvärvat återstående 50 procent av aktierna i Teco Lines, som opererar fyra containerfartyg med kapaciteten 266 TEU. Aktieposten såldes av isländska Samskip.