Trica överlåten till Transfennica

Transfennica har tagit leverans av det fjärde nybygget i en serie på åtta kombinerade ro-ro- och containerfartyg från Stocznia Szczecinska Nowa i Polen. Fartyget har fått namnet Trica och går i trafik på linjen Lübeck–Raumo–Hangö. Det 205 meter långa och 25,5 meter breda fartyget har en lastkapacitet på 2.900 filmeter rullande gods och 640 TEU.