Trendbrott för inrikessjöfarten

Under 2007 steg godshanteringen med tre procent i Sveriges hamnar till 173 miljoner ton, totalt gjordes 121.000 fartygsanlöp. Under 2007 vände trenden för inrikessjöfarten, mellan 2002 och 2006 minskade inrikestransporternas andel av de totala sjötransporterna från 6,7 till 5,7 procent men 2007 steg transporterna till 6,9 procent.– Det går bra för våra hamnar men det investeras också. Över 14 miljarder kronor kommer att investeras under en femårsperiod, säger Eric Nilsson, ordförande i Sveriges Hamnars branschutskott, i en kommentar till årsresultatet.