Tre Wallenius-fartyg i jordbävningens Japan

Vid tidpunkten för jordbävningen och den efterföljande tsunamin i Japan hade Wallenius tre bilfraktfartyg – Falstaff, Don Juan och Isolde – i eller på väg till området kring Yokohama, några mil söder om Tokyo. Men inget av fartygen har skadats och besättningarna mår under omständigheterna väl.– Så fort vi fick information om jordbävningen kontaktade vi fartygen och vi ringde även runt till anhöriga för att informera om läget. Vi har även ett dotterbolag med drygt 100 anställda i Tokyo, men har fått rapporter om att de anställda mår bra, säger Cecilia Kolga, informationschef.Yokohama hamn stängde i fredags men öppnade igen under helgen. Don Juan hade precis lastat klart när jordbävningen inträffade och lämnade Yokohama för att fortsätta söderut medan Falstaff fick vänta två dygn innan hon kunde gå in till kaj för att lossa och lasta. Nu har även hon lämnat för att gå söderut. Det tredje fartyget Isolde är nu på väg norrut mot Yokohama.Ytterligare 5–6 fartyg inom gruppen (EUKOR och Wallenius Wilhemsen Logistics) befann sig i Japan vid tiden för naturkatastrofen, även dessa fartyg ska vara oskadda.Flera bilfabriker i Japan har stoppat produktionen på grund av att infrastrukturen, vägar och hamnar, delvis är utslagna. Dessutom råder elbrist till följd av minskad kapacitet på kärnkraftverken. Bland annat har Nissan stängt samtliga sina fyra bilfabriker i landet medan Toyota och dess dotterbolag har stoppat produktionen på flera fabriker i norr och evakuerar anställda därifrån. Volvo med 9.500 anställda i Japan har också stängt produktionslinor. Volvos japanska dotterbolag UD Trucks med fabrik i Ageo utanför Tokyo, Volvos största japanska verksamhet, har stoppat all produktion.För bilfraktrederierna kan detta förstås få allvarliga konsekvenser, men enligt Cecilia Kolga är det för tidigt att dra några slutsatser.– Vi kan i dagsläget inte säga hur detta kommer att påverka vår verksamhet. Vår största fokus just nu är att ta hand om våra anställda.