Stena Immaculate, Stena Imperative och Stena Impeccable kommer att flaggas amerikanskt.

Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Energi | Tank

Tre Stena Bulk-fartyg i försvarskontrakt med USA

Genom ett joint venture med det amerikanska bolaget Crowley har tre av Stena Bulks fartyg blivit en del av amerikanska maritima administrationens Tanker Security Program och är därmed tillgängliga för det amerikanska försvarsdepartementet.

US Maritime Administrations (MARAD) Tanker Security Program handlar om ett system som ska säkerställa att en kommersiell flotta lätt kan transportera flytande bränsle vid behov åt det amerikanska försvarsdepartementet. Därför kommer de tre fartygen, Stena Immaculate, Stena Imperative och Stena Impeccable, nu att flaggas om till amerikansk flagg och även få amerikansk besättning. 

Fortsätter kommersiellt

Fartygen kommer att fortsätta sin internationella kommersiella verksamhet, men kan chartras på kort sikt för den amerikanska regeringens verksamhet.

– Crowley uppskattar den amerikanska regeringen och militärens fortsatta förtroende för vår förmåga att tjäna landets behov. Crowleys team med Stena Bulk erbjuder statliga kunder en komplett uppsättning möjligheter för att upprätthålla en effektiv, pålitlig leveranskedja som kan möta behov snabbt och innovativt, säger Gavin Hughes, vice vd på Crowley Government Solutions, bolagets affärsenhet för statliga tjänster, i ett pressmeddelande.

Samarbetat tidigare

Crowley och Stena Bulk har tidigare samarbetat för det amerikanska försvarsdepartementet. Förra året fick de båda bolagen exempelvis kontraktet kallat Military Sealift Command för det isklassade fartyget Stena Polaris för att täcka de amerikanska behoven av bränsle i de arktiska och antarktiska områdena, samt transporter av bränsle i Medelhavsområdet.