Tre operatörer i Bornholmsrace

Tre färjeoperatörer har blivit förkvalificerade till att få lämna bud på den kommande trafikperioden till Bornholm. De tre operatörerna är Mols-linien A/S, Nordic Ferry Services A/S och Gotlandsbolaget. Nordic Ferry Services A/S är ett joint-venture mellan Bornholmstrafikken och Clipper Group. De tre bolagen kommer nu att få villkoren för trafiken från 2011 till 2016. Det kommer att bli en del förändringar jämfört med nuvarande trafikkontrakt. En av dessa är att trafiken till Ystad kommer att få mer snabbfärjeservice, eftersom den kommande operatören måste avsätta två färjor på sträckan Ystad–Bornholm. Också ro-ro-servicen till Køge kommer att utökas på varje segling eftersom det krävs mer filmeter. Anbuden måste inkomma till Trafikstyrelsen före den 15 september och förhandlingar kommer att inledas i början av 2009.