Sjöfartsverket har inlett en upphandling av nya lotsbåtar för västkusten.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö | Myndigheter | Skeppsbyggnad

Tre nya lotsbåtar till västkusten

Sjöfartsverket har inlett ett arbete med att upphandla tre nya lotsbåtar för västkusten. Förhoppningen är mer klimatsmarta fartyg, men trots det är eldrift uteslutet. 

Planen är att de tre nya lotsbåtarna ska kunna tas i drift under 2022. De ska stationeras i Göteborg, Lysekil och Marstrand. Orsaken till det är att Sjöfartsverket anser att flottan med lotsbåtar uppnått en för hög medelålder i Göteborgsregionen.

– Vi har precis gått ut och ska göra en prekvalificering av potentiella leverantörer. Sedan kommer vi att träffa dem för samtal om specifikationerna. Förhoppningsvis kan vi ha klara kontrakt till årsskiftet, säger Patrik Granstam, projektledare från Sjöfartsverket.

Inte redo för batteriteknik

I upphandlingen ställer Sjöfartsverket högre krav på de nya lotsbåtarna när det kommer till deras miljöpåverkan. Men någon batteriteknik är det inte tal om enligt Patrik Granstam.

– Båtarna ska ha en operationsradie där vi i dagsläget bedömer att det inte lämpar sig för eldrift, tyvärr, även om jag gärna sett det personligen. Rent praktiskt är det för tungt med batterierna. Det kommer att bli vanliga förbränningsmotorer där vi kan tanka HVO om vi vill det, men då ska det finnas tillgång på det också, säger han.

Kommer bygga på samma typ

De nya båtarna kommer att bygga på samma koncept som de tidigare båtarna ur 740-serien som används i dag. De nya lotsbåtarnas skrov ska motsvara dessa avseende geometri och tyngdpunkt.

– Den huvudsakliga poängen med att beställa likadana båtar är att komma så nära som möjligt de sjöegenskaperna som befintliga båtar har. Det är viktigt att vi får båtar med egenskaper som vi känner oss trygga med och som ger den uthållighet som krävs för att utföra vårt uppdrag, säger Patrik Granstam.

De nya båtarna kommer dock att utrustas med mer modern och effektiv teknik, exempelvis avseende värme- och kylsystem ombord för att minska energiåtgången så att båtarna ändå bli bättre ur miljösynpunkt.

– Det kommer nya krav på emissioner från årsskiftet och de kraven måste vi efterleva, säger Patrik Granstam.