Transportstyrelsen utser sjöfartsdirektör

Rekryteringen av chefer till den nya Transportstyrelsen, som skall vara igång vid årsskiftet, pågår för närvarande. Klart är att Per Nordström blir myndighetens första sjöfartsdirektör. Per Nordström är idag ställföreträdande sjösäkerhetsdirektör på Sjöfartsinspektionen, och flyttar alltså med till Transportstyrelsen när inspektionen avvecklas.