Transportstyrelsen slår ihop sjö och luft

I januari 2013 slår Transportstyrelsen ihop sjöfartsavdelningen och luftfartsavdelningen, för att bland annat få ett bättre resursutnyttjande. Detta är den andra stora sammanslagningen, i januari 2011 slogs väg- och järnvägsavdelningarna samman.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.