Fotograf: Svensk Sjöfart

Transportstyrelsen justerar avgifter

Transportstyrelsen aviserar smärre förändringar i sina avgifter för sjöfarten 2019.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]er för sjöfarten 2019.

Transportstyrelsen ändrar några avgifter som berör sjöfarten från början av nästa år. En ny avgift införs för utfärdande av certifikat om ansvar för vrak. Vidare införs en ny kombination av fast och löpande avgift för tillståndsprövning och tillsyn av säkerhetsorganisationer för rederier och fartyg. Avgiften för rapportering av mönstringsuppgifter till sjömansregistret kommer att sänkas.

Övriga transportslag

Inom järnvägsområdet sker inga förändringar alls och inom vägtrafiken höjs vägtrafikregisteravgiften med 15 kronor.

Lufttrafiken kan glädjas över att Transportstyrelsen sänker flera avgifter inom detta område, till exempel avgifterna för certifikat och behörigheter, flygtrafiktjänst, farligt gods och luftfartsskydd.

Svensk Sjöfart positiv

– Från Svensk Sjöfarts sida noterar vi att det är få ändringar i Transportstyrelsens avgifter för 2019 inom sjöfartsområdet, vilket vi välkomnar. Att myndigheten arbetar aktivt med sina avgifter är bra och vi är mycket positiva till att myndigheten arbetar kontinuerligt med att hålla nere avgifterna. Sänkningen i kostnaden för rapportering av mönstringsavgifter är ett bra exempel på detta. Även om vi från branschens sida naturligtvis önskar att alla för sjöfarten relevanta avgiftssättande och kostnadsdrivande myndigheter kan öka sin effektivitet och minska avgifterna ytterligare, kommenterar Anders Hermansson, nytillträdd vice vd för Svensk Sjöfart.

Ekonomiska läget oroar på sikt

Anders Hermansson ser även vissa orosmoln.

– Det som oroar oss på sikt är snarare det pressade ekonomiska läget för Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning tillsammans med en finansieringsmodell som gör det svårt för myndigheten att utveckla exempelvis e-lösningar i den takt som efterfrågas av våra medlemmar och samhället i stort. I denna del skulle vi vilja se en rejäl statlig satsning på en fortsatt utveckling där man i ännu högre grad än idag skapar förutsättningar för att förenkla för exempelvis våra medlemmar och för myndigheten självt genom exempelvis digitala lösningar.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]