Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Folk/företag | Utbildning

Transportstyrelsen godkänner Shipgaz Training

Shipgaz Training är första internetbaserade utbildningsanordnare att bli godkänd av Transportstyrelsen.

–  Det betyder att vi godkänner Shipgaz Trainings kvalitetssystem och företaget som utbildningsanordnare, säger Fredrik Jonsson på Transportstyrelsen.

 

Shipgaz Training är bara det tredje utbildningsföretag att bli godkända enligt ny typ av beslut från myndigheten. De två tidigare godkända företagen utbildar på snabba småbåtar. 

– Det är inga andra e-learningföretag som står på kö för att bli godkända, säger Fredrik Jonsson när han räckt över beslutet under Donsö Shipping Meet.

– Jag är glad att vi är först och att vi har så många användare bland svenska rederier och hoppas kunna locka fler rederier från våra grannländer, säger Lars Adrians, vd på Shipgaz Training och fortsätter:

– Med det här svenska flaggstatsgodkännandet går vi vidare och söker godkännande från fler flaggstater, först och främst inom EU.

– Vi har redan fått ett förhandsbesked om godkännande från Färöarna, säger Eddie Jansson, kursansvarig på Shipgaz Training.

Krav för certifikat

Att ha Transportstyrelsens godkännande är inget krav för att hålla utbildningar men däremot för att utbildningen ska vara något värd. 

– Det är ett krav för att vi ska utfärda ett certifikat åt en sjöman som kommer och visar att han har en utbildning, att utbildningsanordnaren är godkänd av oss, säger Fredrik Jonsson som också tror att e-learningföretag har framtiden för sig.

– Nu med alla kurser som sjöfolk ska repetera tror jag att e-learning har potential, och då ska jag villigt erkänna att jag var skeptisk till e-learning från början.

Godkända kurser

Nästa steg för Shipgaz Training är att få enskilda utbildningar flaggstatsgodkända av Transportstyrelsen.

– Det är två stycken utbildningar som vi har pratat om som snart ska vara klara, säger Fredrik Jonsson.

– Kurserna heter Security Training For Seafarers with Designated Security Duties, eller Security Training 3.26, och Security Awareness for all Seafarers som kan förkortas Security Awareness 3.27. Security Training 3.26 krävs för alla som har någon uppgift i Ship Security Plan, alltså de flesta på tank och last fartyg. För övriga sjömän, som inte har någon uppgift i Ship Security Plan, räcker det med Security Awareness 3.27, säger Eddie Jansson och fortsätter: 

– Alla som jobbar ombord på fartyg måste han någon av de här utbildningarna från och med den 1 januari 2014 enligt de nya STCW-reglerna enligt Manilla-tilläggen. Numren på kurserna, 3.26 och 3.27, följer IMO:s numrering av modellkurser.