Transportstyrelsen föreslår ändrade villkor för ansökan om förnyat godkännande av en hamns skyddsplan. Infälld bild visar Siv Thorsköld, regelhandläggare.

Fotograf: Transportstyrelsen

Kategori: Regelverk

Förenklar regler om sjöfartsskydd

Föreskrifterna om sjöfartsskydd ska uppdateras. Arbetet ingår i Transportstyrelsens pågående regelförenkling och nya föreskrifter ska ut på remiss inom kort. 
Föreskrifterna om sjöfartsskydd SJÖFS 2004:13 baseras på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. Nu pågår arbetet att – inom ramen för Transportstyrelsens regelförenklingsarbete – föra över föreskrifterna från Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS till Transportstyrelsens författningssamling TSFS.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] och i hamnanläggningar. Nu pågår arbetet att – inom ramen för Transportstyrelsens regelförenklingsarbete – föra över föreskrifterna från Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS till Transportstyrelsens författningssamling TSFS.

– Syftet är att förenkla för användarna. Vi gör tydligare regler, ser över och tar bort om det finns krav som vi inte måste ställa, förklarar Siv Thorsköld, regelhandläggare på Transportstyrelsen.

Enligt Siv Thorsköld har uppdateringen varit planerad sedan länge. Att kontinuerligt se över alla föreskrifter ingår i myndighetens regelbundna arbete, och denna om sjöfartsskydd har legat i pipeline en längre tid. 

– Vi var tidigare en del av Sjöfartsverket och sedan Transportstyrelsen bildades har vi successivt fört över regler till Transportstyrelsens författningssamling. Men den här var fortfarande kvar i Sjöfartsverkets författningssamling, vilket kan vara förvirrande för användare, säger hon. 

En annan fördel är att det efter översynen kommer att finnas en samlad föreskrift, istället för dagens grundförfattning med tillhörande flera ändringsföreskrifter.

Har ni sett behov av förenkling? Har det gjorts fel tidigare? 

– Det har inte blivit fel i tillämpningen på grund av detta. Däremot är det lite omständligt och rörigt att läsa och ta till sig informationen; man behöver ha flera dokument framför sig samtidigt och vi har fått en del frågor. Vi vill inte ha krångliga regler som är svårlästa. Det ska vara enkelt och lättillgängligt, säger Siv Thorsköld. 

Enligt Transportstyrelsen vill man ändra villkoren för ansökan om förnyat godkännande av en hamnanläggnings skyddsplan så att det blir verksamhetsutövaren som ansvarar för att hamnanläggningen anmäls till tillsyn och att tillsynen ska anmälas inom viss tid från önskat tillsynsdatum. Samtidigt ser man över föreskrifternas struktur, språk och innehåll för att göra dem tydliga och adekvata.

Förslaget planeras ges ut på remiss i mitten av september. De nya föreskrifterna planeras träda i kraft den 1 december 2023. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]