Transportslagen bildar brett nätverk

De stora branschorganisationerna inom den svenska transportindustrin: Sveriges Transportindustriförbund, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, Svenska Privatvagnföreningen, Svenska Flygföretagens Riksförbund och Branschföreningen Tågoperatörerna har nu bildat Transportnätverket. Målet är bättre förståelse för transporternas betydelse i samhället, samt rättvisa skatter och avgifter. Man kommer att skriva gemensamma debattartiklar, ordna politikerträffar och lära sig av varandra. Man vill vara med och bygga ett långsiktigt hållbart transportsystem. Man kräver också att Sverige inte inför särregler som hotar det svenska näringslivet och nätverket anser också att riksdagen snarast måste genomföra förslagen från Godstransportdelegationen, vars betänkande till stor del bygger på en samsyn mellan transportslagen.