Transportrådet vill ha analys av sjöfartsavgifter

Näringslivets Transportråd ställer sig bakom lotsutredningen men kräver samtidigt att Näringsdepartementet genomför en analys av de avgifter som belastar sjöfarten. Näringslivets Transportråd består av ett 30-tal industri- och handelsföretag, däribland Volvo, Arla, Coop, Electrolux, Ericsson, IKEA, SCA, SKF, SSAB, och Stora Enso.