Transportpolitiska propositionen försenas

Först i höst kan arbetet med den av regeringen utlovade övergripande transportpolitiska propositionen slutföras. Det står klart sedan näringsdepartementet konstaterat att de tre veckor som är kvar tills riksdagens sommaruppehåll inte räcker för att lösa en del frågor. Enligt infrastrukturminister Ulrica Messing kommer arbetet med propositionen att prioriteras i augusti.En känslig fråga är bl.a. hur hamnar skall prioriteras inför statliga infrastruktursatsningar.