Caj Luoma och Tomas Tärnfors på Transportföretagen visar olika scenarier för rekryteringsbehovet de kommande åren. Diagrammets siffror är prognoser för det totala antalet anställda i transportnäringen.

Fotograf: Anna Janson

Kategori: Arbetsmarknad

Transportnäringen behöver anställa 130.000

Fram till 2035 behöver transportnäringen rekrytera 130.000 personer. Det framgår av en rapport från Transportföretagen, som har analyserat näringens behov av arbetskraft under de kommande 13 åren.
En förhandsversion av rapporten delades ut under Transportföretagens seminarium, som inledde onsdagens program på Maritima mötesplatsen. När Transportföretagens chef för kompetensförsörjning, Caj Luoma, presenterade resultat ur rapporten var frågan hur det stora rekryteringsbehovet ska mötas så att vi kan undvika en transportkris. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]etagens seminarium, som inledde onsdagens program på Maritima mötesplatsen. När Transportföretagens chef för kompetensförsörjning, Caj Luoma, presenterade resultat ur rapporten var frågan hur det stora rekryteringsbehovet ska mötas så att vi kan undvika en transportkris. 

Transportföretagen presenterar i rapporten också en rad förslag till åtgärder, bland annat att satsning på omställningssystem ska leda till utbildningar som motsvarar företagens efterfrågan, politiska satsningar som stöttar Transportföretagens jämställdhetsarbete samt väsentligt ökade resurser till fortbildning av lärare så att utbildningssystemet håller jämna steg med teknikutvecklingen. 

Monica Sonde på SKR och Anna Johansson (S) från arbetsmarknadsutskottet.

I det efterföljande panelsamtalet betonar Anna Johansson (S) från arbetsmarknadsutskottet branschernas ansvar att tydligt berätta för politiken hur deras behov ser ut. 

– Branscherna är ibland ganska dåliga på att vara konkreta i vilken typ av kompetenser de behöver. Jag tror att det skulle vara bra med regionala kompetenscenter av något slag, där näringsliv, utbildningsanordnare och arbetsmarknadspolitik möts på en gemensam arena, säger hon.

Paneldeltagaren Monica Sonde på Sveriges Kommuner och Regioner säger att det alldeles för låga intresset för gymnasiala yrkesutbildningar måste åtgärdas. 

– Det är oerhört bra att yrkesutbildningar nu blir högskoleförberedande med automatik, men den förändringen kommer inte att leda till ett ökat antal sökande elever på kort sikt, det kommer att ta lång till att ändra det mindsetet. Det är alltför få föräldrar som associerar till yrkesutbildningar, och det här håller inte. Vi har ett gemensamt ansvar att verkligen synliggöra de möjligheter som finns med yrkesutbildningar. 

Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden.

I höst blir regeringens omställningspaket verklighet. På Trygghetsfonden arbetar man nu intensivt för att sjösätta satsningen. Vd Caroline Söder berättar under panelsamtalet att om man blir uppsagd eller en visstidsanställning löper ut kommer man från och med oktober att ha möjlighet till kvalificerad vägledning och rådgivning, samt utökat stöd om man har sjukdomsproblematik.

– Därutöver, de som skriver på ett huvudavtal och jobbar i ett kollektivavtalsburet företag kan också få ett kompletterande omställningsstöd tillsammans med statens omställningsstudiestöd, det vill säga att man kan få upp till 80 procent av sin lön för att studera, säger Caroline Söder.  

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]