Transportköparna bildar ny intresseorganisation

Ett antal industriorganisationer bildar nu Näringslivets Transportråd – för transportköpare och tar därmed över Svenskt Näringslivs roll som bas för Swedish Shippers’ Council. Det nya rådet skall ”verka för en infrastruktur samt transportsystem och rationella transportvillkor i övrigt som främjar effektiva godsflöden såväl inom som utanför Sverige”. Ordförande i rådet är Jut Anders Olsson på SSAB Tunnplåt och det dagliga arbetet leds av Lars Hallsten som kommer från Svenskt Näringsliv.