Transportindustriförbundet pekar ut åtta hamnar

Transportindustriförbundet pekar ut åtta hamnar, Göteborg, Trelleborg, Helsingborg, Malmö, Karlshamn, Stockholm, Gävle och Norrköping, som förbundet tycker att staten bör prioritera. Dessutom har man valt ut åtta rikskombiterminaler, bland annat Jönköping och Hallsberg i inlandet. Den statliga Hamnstrategiutredningen har bett Transportindustriförbundet och Näringslivets transportråd att kommentera vilka hamnar som de tycker bör prioriteras, organisationerna är i stort sett överens om prioritetsordningen. Utöver dessa organisationer har ytterligare en handfull organisationer och ett flertal enskilda rederier och personer lämnat synpunkter till utredningen. Bengt Owe Birgersson, statens utredare, är just nu på besök i Oxelösunds hamn, det sista besöket i en första runda. Senare i vår kommer utredningen att vara klar med en första ”hamnbok”, en översyn av de svenska hamnarna. Den 1 oktober ska utredningen presenteras.