Fotograf: Trelleborgs hamn

Kategori: Ekonomi

Transportbranschen begär riktat stödpaket

Organisationen Transportföretagen begär att regeringen skapar ett hjälppaket riktat direkt till svenska transportföretag.

Nu ser vi hur coronapandemin drabbar hela godstransportsektorn, inte bara persontransporterna som var den del av branschen som drabbades först. Konsekvenserna är extrema och konkurserna redan ett faktum, skriver Transportföretagen i en hemställan till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan. 

– Vi för en nära dialog med regeringen om hur transportsektorn ska klara sig igenom den mest akuta situationen, men också om hur den ska kunna återhämta sig. Vi har tre konkreta förslag till ett hjälppaket som vi nu har lämnat över till regeringen, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten i ett pressmeddelande.

Dansk förebild

Som en god förebild lyfter Transportföretagen fram det stödpaket till näringslivet som den danska regeringen och Folketinget presenterade den 19 mars. I det ingår bland annat tre åtgärder som skulle ge den svenska transportsektorn kraftfull hjälp att hantera krisen, menar Transportföretagen. 

Tre åtgärder

  • Den första åtgärden är ett kontantstöd som liknar det Danmark erbjuder de företag som tappat mer än 40 procent av sin omsättning för att täcka fasta kostnader. 
  • Den andra åtgärden är ett direkt stöd till enskilda näringsidkare som tappat mer än 30 procent av sin omsättning. 
  • Den tredje åtgärden innebär att extra medel tillförs resegarantifonden så att den kan ge lån till researrangörer som behövt betala ut ersättning till resenärer för inställda resor. 

Reaktioner

Enligt Transportföretagen har den svenska regeringen i dag inga förslag på hur företagen ska skyddas, fokus ligger på medarbetarna, vilket organisationen inte tycker är tillräckligt. 

Sjöfartstidningen ringer upp Marcus Dahlsten och frågar om Transportföretagen fått några reaktioner på sin hemställan.

– Ja, vi kommer i vart fall att få ett möte med antingen finans- eller näringsdepartementet. Men det är inte klart ännu. Och branschen i sig, det vill säga våra medlemsföretag, är bara tacksamma om vi driver sådant som kan leda till lättnader för dem.

Vilka avvägningar gjorde ni innan ni skickade ut den här begäran?

– Vi har delat upp det här påverkansarbetet i två delar. Det första var personalkostnader där vi drivit frågan om korttidspermittering till exempel. Den andra delen handlar om likviditeten där vi nu trycker på om att det krävs direkta stöd. Regeringen har gjort bra saker vad gäller nedsättning av olika avgifter och anstånd med skatteinbetalningar. Paketen som kommit gällande lån har däremot inte väckt något större jubel bland medlemsföretagen. Vår bestämda uppfattning är att det inte behövs lån, som i vissa fall faktiskt är till ganska ofördelaktiga villkor, utan det är direkta stöd för att bolagen ska kunna överleva. 

Har ni talat om några specifika krav på stöd riktat direkt till sjöfarten?

– Hemställan till regeringen var ju bred och gällde samtliga bolag inom sektorn. Men vi är inte på något sätt motståndare till direkta och riktade åtgärder till sjöfarten. Tvärtom, och vi stöttar de krav Svensk Sjöfart ställt, svarar Marcus Dahlsten.