Transneft och Transnefteprodukt går samman

De ryska statliga oljepipelinebolagen Transneft och Transnefteprodukt kommer att fusioneras genom att aktierna i Transnefteprodukt överförs tilll statens aktiekapital i Transneft. Statens andel i det nya bolaget skall vara 75 procent plus en aktie. Transneft har 48.708 km pipelines, som transporterar 93 procent av Rysslands oljeproduktion. Transnefteprodukt har 19.300 km pipelines för oljeprodukter, varav 16.110 km finns i Ryssland och resten i Ukraina, Vitryssland och Kazakhstan. Transnefteprodukt har även en andel i det lettiska pipelinebolaget LatRosTrans.