Transatlantics första kvartalsrapport: högre vinst och snar försäljning av Transbulk

Transatlantic redovisar i sin första kvartalsrapport en vinst före skatt på 118 miljoner kronor, nästan 100 miljoner bättre än det pro forma-beräknade första kvartalet 2004. Resultatet har påverkats positivt med 74 miljoner kronor genom upplösning av negativ goodwill i samband med övertagandet av Gorthon Lines. Atlanttrafiken gjorde en vinst på en miljon, Europatrafiken sju miljoner, Isbrytning/offshore 25 miljoner och Torrlast 15 miljoner kronor. Den sistnämnda divisionen består av Transbulk som man nu vill sälja, och konkreta förhandlingar pågår.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.