Kategori: Ekonomi | Offshore | RoRo

TransAtlantic pressar ner förlusten

Under det tredje kvartalet 2012 uppgick TransAtlantics resultat efter skatt till SEK -42 miljoner.

Detta är en betydligt mindre förlust jämfört med motsvarande period i fjol (-136 miljoner). Nettoomsättningen hamnade på 784 miljoner (847 miljoner). För perioden januari–september gjorde Transatlantic ett resultat efter skatt på -298 miljoner, jämfört med fjolårets -241 miljoner.

”Resultatet för tredje kvartalet blev bättre än det andra kvartalet för hela koncernen, med bättre resultat för både Viking Supply Ships och Industrial Shipping. Kombinationen av bättre kontraktstäckning och tidvis bättre spotmarknad inom offshoremarknaden i Nordsjön, gav ett positivt kassaflöde för Viking Supply Ships”, skriver styrelsen i delårsrapporten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.