Transatlantic investerar 120 miljoner i fartyg

Rederi AB Transatlantic, RABT, köper två fartyg och ökar ägandet i ytterligare fyra. Samtliga seglar sedan tidigare i RABT:s flotta. Man tar nu helt över ägandet i containerfartyget ”Agila”, byggt 1994 och på 4.500 ton dödvikt. Samtidigt ökar man ägandet i systerfartygen ”Odin” och ”Frej”, båda byggda 1994, till 76 procent. RABT blir nu ensamägare av bulkfartyget ”Swing” på 4.150 ton. Ägandet i bulkfartygen ”Andromeda” och ”Capricorn”, byggda 1999/2000 och på 6.700 ton dödvikt, ökar till 54 respektive 73 procent.Totalt investeras 120 miljoner kronor.