Transatlantic åter på börsen

Sedan ett par dagar handlas Rederi AB Transatlantics, RABT, aktie på Stockholmsbörsen sedan fusionen av B&N Nordsjöfrakt och Gorthon Lines genomförts. Kursen i dag torsdag ligger strax över 23 kronor per aktie. Därmed finns det tre rederiaktier kvar på denna börs, samtliga på O-listan. De två övriga är Broström och Concordia Maritime. Ytterligare ett antal rederier är noterade, men på andra handelsplatser.