Fotograf: AlfvanBeem / Wikimedia Commons

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Trans utökar på Östersjön 

Transatlantic lägger till Piteå hamn på sin befintliga containerlinje mellan Kokkola i norra Finland och belgiska Antwerpen. Starten är planerad till den 17 juni 2014. 

Linjen mellan Kokkola och Antwerpen är i dagsläget en 14-dagarsservice, men kommer att utökas till veckotrafik i september 2014. 

Enligt Transatlantic planerar man dessutom att efter sommaren 2014 utöka linjen med regelbundna anlöp på ytterligare en av de större omlastningshamnarna i norr. 

Motivet bakom att beslutet att lägga till Piteå på den aktuella linjen, som går under namnet TransBothnia Container Line, är enligt Transatlantic att man anser Piteå vara ”ett utmärkt alternativ för export och importlast till norra Sverige”. 

Värt att nämna i sammanhanget är att Piteå hamn nyligen fattade beslut om att utveckla sin infrastruktur, framförallt när det gäller järnvägsspåret mellan hamnområdet och centrala Piteå.