Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Myndigheter

Trafikverket ger förslag om breddad ekobonus

Trafikverket föreslår att den så kallade ekobonusen även ska omfatta stöd till förberedande arbete. Det framgår i myndighetens redovisning till regeringen.
I december förra året gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att analysera och föreslå hur en förlängd och breddad ekobonus kan utformas, för att främja överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart och underlätta för intermodala godstransporter. I veckan kom Trafikverkets rapport om frågan, och där föreslår myndigheten bland annat att en breddad ekobonus även ges för förberedande arbete ”som syftar till att undersöka möjligheterna för och säkerställa förutsättningarna för att kunna genomföra ett transportupplägg”. Bland annat ska redare kunna ta del av stödet om fartyget är registrerat i ett EES-land. Minst en lossning eller lastning av överflyttat gods måste också ske i svensk hamn.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]de arbete ”som syftar till att undersöka möjligheterna för och säkerställa förutsättningarna för att kunna genomföra ett transportupplägg”. Bland annat ska redare kunna ta del av stödet om fartyget är registrerat i ett EES-land. Minst en lossning eller lastning av överflyttat gods måste också ske i svensk hamn.

En breddad ekobonus kan enligt förslaget bland annat även ges till investeringar som underlättar och effektiviserar intermodala godstransporter. För rederier är det då endast möjligt att få investeringsstöd med 10 procent för utrustning för omlastning, på grund av EU:s regler om statligt stöd till närsjöfart, skriver Trafikverket.

För åren 2022-2024 har myndigheten avsatt 100 miljoner kronor per år för en breddad ekobonus.

Trafikverket menar att förslaget har goda förutsättningar att uppfylla syftena, att främja överflyttning från vägtrafik till sjöfart och järnväg, samt underlätta för intermodala godstransporter. Enligt Trafikverket har breddad ekobonus god potential att bli en av flera viktiga pusselbitar i den pågående klimatomställningen.

Anders Hermansson, tillförordnad vd på Svensk Sjöfart, ser positivt på Trafikverkets förslag.

– Att staten stöttar företag som önskar flytta över godstransporter från väg till sjöfart genom denna miljökompensation är viktigt för att utvecklingen ska fortsätta. Vi ser att fler transportköpare vågar välja och testa sjöfarten som alternativ om man blir miljökompenserad och ofta märker man att det då är ett mycket bra alternativ. Den första utformningen av ekobonus har dock inte varit optimal och vi välkomnar förslaget om en breddad och förlängd ekobonus, säger han i ett pressmeddelande.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]