Fotograf: Trafikverket

Kategori: Specialfartyg

Trafikverket i Finland säljer isbrytarnybygge

Finlands nya isbrytare kommer att ägas av det statliga isbrytarrederiet Arctia Icebreaking.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]riet Arctia Icebreaking.

Den nya isbrytare som Trafikverket i Finland har beställt från Arctech Helsinki Shipyard i Helsingfors säljs till Arctia Icebreaking Oy, som är ett dotterbolag till Arctia Shipping Oy.

Redan i slutet av november 2014 beslöt det finanspolitiska ministerutskottet att Kommunikationsministeriet ska påbörja förberedelserna för att sälja isbrytaren. Motiveringen var att det inte hör till Trafikverkets kärnverksamhet att äga isbrytare. Dess roll är att säkra förutsättningarna för vintersjöfarten genom att beställa isbrytartjänster.

Isbrytartjänster

Det statliga rederiet Arctia Shipping Oy tillhandahåller isbrytartjänster och äger de övriga finska statsisbrytarna.

Äganderätten till isbrytaren flyttas över till Arctia Icebreaking Oy efter leveransen som planeras till den 11 januari 2016.

Trafik- och kommunminister Paula Risikko betonar betydelsen av att isbrytningen på Östersjön tryggas.

– Statens huvudsakliga mål är att trygga transporter för Finlands näringsliv på Östersjön på ett kostnadseffektivt sätt. Avtalet med Arctia Icebreaking Oy ska innehålla en förpliktelse om att den nya isbrytaren tas med i anbudsförfaranden angående isbrytningstjänster på Östersjön fram till slutet av 2020, säger hon.

Koncentreras till ett bolag

– Det är ändamålsenligt att ägandet av isbrytare koncentreras till ett statsbolag som redan producerar isbrytartjänster. Trafikverket i sin tur konkurrensutsätter avtalen för isbrytning i enlighet med budgetramarna och ser till att isbrytningsverksamheten sker kostnadseffektivt, säger Paula Risikko.

Däremot anser hon att Arctia Shipping inte ska syssla med hamnisbrytning.

– Jag uppmuntrar även Arctia Shipping att se över prioriteringen i sin verksamhet och om det skulle vara möjligt för företaget att helt dra sig ur hamnisbrytningsverksamheten.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]