Trafikstart Sillamäe–Kotka

Narva Line inledde den 21 mars trafik på linjen Sillamäe–Kotka med ro-pax-färjan ”Vironia”. Till en början transporterar ”Vironia” bara ro-ro-laster. Passagerartrafik inleds i början av sommaren. Tidtabellen med 12 timmar långa resor tre gånger i veckan på nätterna uppfyller godstransportörernas önskemål om att chaufförer skulle kunna vila på fartyget. För passagerare planeras kortare dagsresor. ”Vironia” kan ta 370 passagerare och 940 filmeter last. Farten är 18,5 knop.