Trafigura i frivillig uppgörelse med Elfenbenskusten

De tre män som har suttit fängslade i Abidjan, Elfenbenskusten, sedan september efter giftskandalen med fartyget Probo Koala, har släppts. Männen släpptes sedan en uppgörelse träffats mellan Elfenbenskustens presidentämbete och rederiet Trafigura, där männen var anställda.Uppgörelsen är på EUR 152 miljoner och det ska täcka saneringskostnaderna och enligt uppgift också räcka till ett sjukhus. Elfenbenskusten ska också ersätta offren och avsäger sig alla krav, nu och i framtiden. Trafigura säger att ett långsiktigt samarbete med Elfenbenskusten ska upprätthållas.Trafigura och Probo Koalas ägare Prime Marine Management förnekar båda ansvar i samband med utsläppet och säger att avtalet i förhållande till olyckans omständigheter är mycket rättvist. Enligt avtalet är båda företagen oskyldiga.Greenpeace, som såg till att fartyget hölls kvar i Estland så att en utredning av giftskandalen kunde inledas, fördömer avtalet. Organisationen menar att avtalet kommer att innebära att offren inte får något stöd från sin regering, vilken har lovat att avstå alla framtida krav på Trafigura.