Total uppslutning bakom nettomodellen i riksdagen

På onsdagen presenterade de borgerliga partierna sina skuggbudgetar. Moderaterna har tidigare varit kritiska mot sjöfartsstödet och ville i sin förra budget slopa det. De har nu strukit detta och därmed står alla partier bakom den nuvarande stödordningen. Kristdemokraterna vill också att statliga medel långsiktigt bör avsättas för att täcka delar av kostnaderna för sjöfartens infrastruktur, och avsätter 30 miljoner för år 2006–2008.