Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Reparationsvarv

Torrdockan i Landskrona förlängs

Oresund Heavy Industries, moderbolag till Oresund Drydocks, inleder en utbyggnad av varvsanläggningen i Landskrona med att förlänga den befintliga torrdockan.

Förlängningen uppges bli ett första steg i en full utbyggnad av anläggningen. De framtida utbyggnadsplanerna omfattar förutom förlängning av befintlig torrdocka även en helt ny och större torrdocka med upp till 250 meters längd och 50 meters bredd.

Åtgärdsvalsstudie

Oresund Heavy Industries informerar att företaget har bevakat utvecklingen och utvärderat nödvändiga anpassningar av infrastrukturen i Landskrona sedan 2006. Nu bereder Trafikverket en åtgärdsvalsstudie som färdigställs inom kort. Åtgärdsvalsstudien behandlar utvidgningen av farleden i Landskrona där man i dag får ta in fartyg med 190 meters längd och 30 meters bredd. Med dispens kan man ta in omkring 200 meter långa fartyg i farleden.

Strategisk fråga

– Detta är en strategisk fråga som handlar om varvets anpassning till framtiden, eller med andra ord Sveriges framtid eftersom Oresund Heavy Industries i Landskrona är det enda kvarvarande större varvet i Sverige. Vi ser nu att processen med att få en utökad farled på plats har kommit så långt att vi påbörjar arbetet med utbyggnad av vår anläggning för att ta emot större tonnage, säger koncernens vd Jonas Hansson i ett pressmeddelande.

Han understryker att varvet nu får möjlighet att följa kundernas utveckling.

– Därmed kan vi serva hela deras fartygsbestånd och vi behåller vår position som ett kompetent varv som underhåller det högklassiga tonnage som trafikerar vårt område. Ur ett nationellt perspektiv, när man som Sverige har ett så högt beroende av fartygstransporter, är det glädjande att processen med utökad farled nu går framåt vilket säkerställer den strategiska resurs som varvet i Landskrona utgör.

Olika steg

Från varvets sida har det sedan länge förberetts för utbyggnaden i olika steg och nu inleder man arbetet genom att förlänga den befintliga torrdockan med sju meter. Samtidigt genomför man förberedande installationer för en full förlängning på 30 meter. Bland annat kommer den gamla kontorsbyggnaden att rivas.

– Det första steget görs så att vi kan ta in fartyg som i dag är för stora för den befintliga dockan men som vi fortfarande får in med hjälp av dispensförfarande i farleden, säger varvets vice vd Anders Larsson till Sjöfartstidningen.

Investeringen i det första steget av förlängningen uppgår till cirka 20 miljoner kronor och skall vara klart i september 2019.

– Sedan, när vi får besked om att den nya farleden kommer på plats, har vi potentialen att förlänga den befintliga torrdockan med 30 meter eller parallellt sätta igång med en helt ny docka som blir betydligt större. Målet i planeringen är att vi ska ha två torrdockor och en flytdocka, säger Anders Larsson.