Tormtanker kolliderade i Gibraltar sund

D/S Torms produkttankfartyg Torm Gertrud kolliderade i söndags med bulkfartyget New Flame i Gibraltar sund. Den grekiskägda New Flame körde in i Torm Gertruds styrbordsida när hon lämnade redden utanför Gibraltar efter att ha bunkrat. Bulkfartyget som var på väg till Iskenderun i Turkiet med en last järnskrot fick svåra skador och sjönk delvis kort efter kollisionen. Skadorna på Torm Gertrud inskränkte sig till bordläggningen och medförde inga skador på lasttankarna: Torm Gertrud var på väg till Port Everglades med en last bensin men kommer nu troligtvis att lossa lasten och gå till ett reparationsvarv. Inga människor skadades i kollisionen. De 23 besättningsmännen på New Flame har evakuerats.