Fotograf: Torm

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Tank

Torm tvingat till försäljning

Det pressade rederiet Torm tvingas sälja fem MR-produkttankers till ett företag kontrollerat av Oaktree Capital Management. 

I ett pressmeddelande skriver rederiet att försäljningen är en konsekvens av en särskild optionsrättighet som ett bankkonsortium har utnyttjat i anslutning till ett omstruktureringsavtal som ingicks i höstas. 

Oaktree kommer att placera de fem fartygen under Torms kommersiella management i ett så kallat revenue sharing scheme. När det gäller det tekniska managementet kommer Oaktree att utnyttja Torms integrerade operationella plattform.    

Som en del i avtalet har Torm erhållit en vinstdelningsgaranti som utlöses om Oaktree generar en vinst som övergår en viss nivå.

De fem fartygen kommer att levereras till Oaktree under det innevarande året. Transaktionen kommer att medföra en förlust i resultaträkningen på omkring USD 5 miljoner som kommer att ingå i den finansiella rapporten för det andra kvartalet 2013.

Efter försäljningen består Torms flotta av 60 produkttankers och två torrbulkfartyg.