Torm skötte sig bra under första kvartalet

Dampskibsselskabet Torm rapporterar ett bättre resultat för första kvartalet 2009, än vad flera analytiker förväntade sig. Resultatet landar på USD 39,6 miljoner, jämfört med USD 50 miljoner för motsvarande period i fjol. Nettointäkterna är faktiskt högre än 2008. Intäkterna för första kvartalet 2009 landar på USD 258,8 miljoner, jämfört med USD 255 miljoner motsvarande period ifjol.D/S Torm förväntar sig att årets följande kvartal håller sig inom samma nivåer, med en liten möjlighet att bolaget kan göra ett ännu bättre resultat. Bolaget står därför fast vid prognosen på ett helårsresultat i spannet USD 100–140 miljoner.