Torm skjuter upp aktieemission

Dampskibsselskabet Torm:s ekonomiska situation har försämrats under det tredje kvartalet då underskottet blev USD 70 miljoner. Detta innebär att förlusten under de första nio månaderna var USD 139 miljoner före skatt. Därför beslutade D/S Torm att skjuta upp den planerade nyemissionen och i stället börja förhandla fram en lånefinansiering på 300 miljoner dollar. Den finansieringen, ska tillsammans med en spar runda på i storleksordningen cirka 100 miljoner dollar säkra Torm:s framtid. Sedan 2000 har D/S Torm mer än fem miljarder danska kronor delats ut till till aktieägarna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.