Torm säljer två bulkfartyg

Dampskibsselskabet Torm har sålt två panamax bulkfartyg till en icke namngiven köpare. Försäljningen har meddelats Köpenhamnsbörsen och priset för fartygen uppges till USD 42,5 miljoner, med en vinst på USD 15,4 miljoner. De två fartygen är Torm Marta and Torm Baltic, som både seglar under Singapore-flagg fram till leverans i juli. Fartygen, 69.600 dwt, är byggda vid det japanska varvet Tsuneshi Zosen i Numakuma 1997. De två fartygen kommer att ersättas av nya bulkfartyg som levereras på timecharter till Torm.