Torm säger upp landpersonal

Dampskibsselskabet Torm har varslat 35 landbaserade anställda om uppsägning, vilka kommer att bli övertaliga inom de närmaste månaderna. På grund av bättre effektivitet och bättre användning av den globala IT-plattformen kommer personalen att reduceras, detta enligt strategin Greater Efficiency Power. Planen kommer att vara fullt implementerad 2010 och ska ge Torm årliga kostnadsbesparingar på USD 40–60 miljoner. De 35 anställda motsvarar tio procent av den landbaserade styrkan. Uppsägningarna kommer inte att ha några effekter på vinsten för helåret, som beräknas till USD 100–140 miljoner inklusive försäljningen av tre panamax-fartyg.