Torm lanserar belöningssystem för anställda

Danska Torm har inlett ett belöningssytem för 2007-2009. Under dessa år kan de 365 anställda få del av överskottet från investerat kapital. Belöningen betalas ut med 75 procent kontant och 25 procent i form av aktier. Om målet nås betalas USD 9,5 miljoner ut. Överskrids målet anpassas summan därefter. Trainees, kadetter, elever och styrelsemedlemmar är exkluderade.