Torm justerar resultatprognos

Danska D/S Torm justerar upp sin vinstprognos för helåret med USD 20 miljoner till USD 800–820 miljoner. Första halvåret gav en vinst före skatt på USD 740,4 miljoner inklusive en reavinst på USD 635,1 miljoner från försäljningen av aktieposten i D/S Norden. Rederiet tog under första halvåret leverans av fyra nybyggda tankfartyg.