Torm beställer fler produkttankers från Kina

D/S Torm har beställt ytterligare två plus två produkttankfartyg från Guangzhou Shipyard International, Kina, för leverans 2010. Fartygen blir på 52.000 dödviktston. Beställningarna vid Guangzhou bidrog till den positiva utvecklingen för hela den danskägda flottan under första halvåret 2008. Under perioden steg den kontrakterade flottan med 15 procent till totalt 382 fartyg till ett värde av DKK 85 miljarder. 32 procent av fartygen i beställning är containerfartyg. Danmarks Rederiforening (DARE) förväntar sig en total tillväxt på 25 procent under 2008.