Torm ber aktieägarna om mer pengar

D/S Torm kommer att be sina aktieägare om ytterligare kapital för att förstärka företaget, detta med bakgrund av den nuvarande krisen för produkttankfartyg. Styrelsen för D/S Torm vill se ett kapitaltillskott om USD 100 miljoner i en nyemission. Nyemissionen kommer att ske i andra halvan av 2011 med start den 18 augusti. En majoritetsgrupp av aktieägarna har redan lovat att stå för 58,5 procent av aktieförvärven, därmed behåller man också sin totala andel av aktiekapitalet. Företagen är Beltest Shipping Company och Menfield Navigation Company,som båda kontrolleras av den grekiske skeppsredare Gabriel Panoyatides och hans familj, samt A/S Dampskibsselskabet Torms Understøttelsesfond.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.