Tor Johan Stuve friad i första instans

Tingrätten i Bergen har dömt till förmån för den förre koncernchefen i Tordenskjold, Tor Johan Stuve, och de andra berörda på alla punkter efter bolagets kollaps 2003. Stuve drogs inför domstol av Storebrand Bank, som ansåg att man hade lurats av honom, hans partners och konkursförvaltaren. Vid konkursen såldes de kvarvarande fartygen för NOK 50 miljoner. Banken såg inte några pengar utan dessa delades mellan Stuve, partners och konkursboet. Domstolen bygger den friande domen på att banken inte var part i försäljningsavtalet. Visserligen hade man säkerhet i fartygen, men domstolen ansåg att banken inte gjort tillräckligt för att tillvarata sina intressen.