Toppenresultat för Wärtsilä

Wärtsilä ökade omsättningen med 18 procent under 2007 till EUR 3,8 miljarder. Koncernens resultat före skatter förbättrades med 46 procent och uppgick till EUR 372 miljoner.Det goda resultatet beror på att marknaderna för både Ship Power och Power Plants har varit fortsatt livliga med god efterfrågan. Ship Power hade vid årsskiftet en marknadsandel på 38 procent vad gäller medelvarvsmotorer. Den hade sjunkit något på grund av kapacitetsbrist och långa leveranstider. Under 2008 förväntas Wärtsiläs omsättning att fortsätta öka med 25 procent.