Fotograf: Blå Skatt

Kategori: Ekonomi | Politik

”Tonnageskatten kommer bli av”

Tonnageskatten kommer införas, men oklart hur snabbt och med vilken finansiering. Det var budskapet från statssekreteraren på Finansutskottet när hon träffade representanter från Blå skatt-initiativet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ade representanter från Blå skatt-initiativet.

– Det kändes som ett väldigt positivt möte. Både statssekreteraren Charlotte Svensson och hennes medarbetare på Finansdepartementet förstod att det är viktigt att arbetet med tonnageskatten sker skyndsamt, säger Tomas Abrahamsson, vice förbundsordförande på Seko Sjöfolk, till Sjöfartstidningen.

Tomas Abrahamsson, tillsammans med bland andra Pia Berglund från Svensk Sjöfart, Christer Themnér på Sjöbefälsföreningen och representanter från några av de svenska rederierna, träffade statssekreteraren på Finansdepartementet under onsdagen. Mötet var inbokat sedan länge men tidpunkten valdes på grund av att alla remissvar på tonnageskatteutredningen nu har kommit in.

Kan inte lova när

– Tonnageskatten kommer bli av och det kommer ske under 2016, det var det budskapet vi fick med oss, säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Men statssekreteraren kan, enligt Pia Berglund och Tomas Abrahamsson, inte lova att det sker redan första januari 2016.

– Snarare kanske den kommer införas i mitten av 2016. Men vi lyfte fram att det är viktigt att det i vart fall sker under det året. Annars missar vi ännu ett helt bokföringsår, säger Pia Berglund.

Påpekade problemet med finansieringen

Sjöfartsnäringens representanter lyfte också den fråga som varit mest omdiskuterad kring tonnageskatteutredningen – finansieringen. De, och också många andra remissinstanser, påpekade att den finansiering som föreslagits i utredningen inte är bra. Att minska sjöfartsstödet motverkar målet om att få svensk sjöfart att växa, menar de.

– Men kring den frågan kunde de inte ge något klart svar, det är en fråga för budgetförhandlingarna, säger Pia Berglund.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Henrik

  Tror det nar jag ser det. Fagra ord fran politiker har vi hort forut. kanske blir det 1 April?

 • Anonymous

  Det är goda nyheter! Finns inte på kartan att politikerna kan backa från detta nu. Återstår att se vilka redare som är mest positiva till detta och blir först med att avisera inflaggningar.

 • N.A.Fyrst

  Ja det är bara att hoppas, så nu är det dags för våra kära Redare att visa sin välvilja
  att anställa Svenskar och inte bara nöja sig med flaggan och hemmahamn.

  Denna välvilja var ju i närmaste noll i treparts överenskommelsen i samband med T.A.P-avtalet.

  • Anonymous

   TAP heter numera PAP (Permanent Anställd Personal)

 • Rolf B Bertilson

  Det här är den bästa nyheten på länge för svensk sjöfart. Grattis till alla er som jobbat med detta under den senaste tiden. Dags att planera hemflaggning.

 • Anonymous

  Grav ölen är slut och uppdrucken. Vi som har gått iland kommer inte tillbaks till sådana arbetsgivare thats it. Dom som tror att det finns erfaret folk med mössan i hand. Glöm detta önske tänkande. Och faktiskt är inte lönen tillräckligt bra för att motivera att man skall en engång bo ombord på sin arbetsplats. För inte ens rederiers land personal vill offra sin fritid och åka med på någon kort resa mellan 2 hamnar. Detta har man sätt under mina 30 år till sjöss så många gånger. Glöm inte att en förtagare gör vad DOM har lust med!? Kanske lite mutor kan göra sussen för att saker skall röra på sig. Lycka till och se hur det gick med c/v Kungsholm planera

 • O.C.Karlsson

  Någon av positiva skribenterna som vet vad det kostar att flagga in en båt till Svensk flagg ? Jag tror inte någon redare i denna värld litar på någon politiker av något slag. Sista valet med varslat omval visar ju att de är som i ett enda parti.

 • Anonymous

  Här kan man verkligen tala om ödets ironi. Nu är handelsflottan så pass liten att det spelar ingen roll längre. Tydligen önskade politikerna köra ut så många fartyg som möjligt innan det var dags för beslut.
  Mycket få redare kommer att gå tillbaka till svensk flagg, eftersom man aldrig vet när beslutet rivs upp igen. Dessutom har TAP, eller PAP-avtalet (Permanent Anställd Personal) redan grusat möjligheterna för återväxt av svenskt sjöfolk.

 • Christian

  Varför behöver förslaget finansiering ? Om sjöfart under svensk flagg inte är lönsam varför ska den då bedrivas. TEKO industrin har blivit utkonkurrerad, svenska bönder är utkonkurrerade och sjöfart under svensk flagg är utkonkurrerad. Vem är det som ska betala när man söker efter finansiering…

 • Utflaggningsdrabbad Maskinist

  Bra! Det verkar gå åt rätt håll iallafall !
  Bra jobbat av er som kämpar för Tonnageskatt

 • Anonymous

  Gravölen
  Du tror inte i ditt stilla sinne att det är så att Redaren måste tjäna tillräckligt med pengar för att utbetala lön, sjuklön, sociala avgifter osv. Du och flera anser att bara ni får lön så löser det andra sig. Att bedriva ett rederi är och kommer aldrig att bli en social inrättning, även om anställning kan likställas med adoption !
  Är så förbannat trött på att höra allt gnäll på Redare.
  Om vi ska jämföra dina och en Redares åtagande och rättigheter, så kommer du nog snart att inse att du kommer hyggligt lindrigt undan.
  Finner det oerhört märkligt att du och flera andra inte själva har startat och driver ett Rederi, när det nu är en sådan lysande affär.
  Tycker att det är en mycket bra ide att du stannar iland, för med din inställning så mår nog den kvarvarande Svensk flottan bra av det.
  Har det tagit dig 30 år att inse att du är underbetald och har haft ett miserabelt arbetsliv, så är du nog inte mycket snabbare än regeringen på att fatta ett beslut.

 • Anonymous

  Hur är det ens möjligt att Kenny inte är med på bilden !!!!!
  Är väl ganska tydligt vilka som är mest intresserade av att få till en Tonnageskatt.
  Har för mig att det står i vår lagbok att det är Regeringen skyldighet att se till så att det i Fred och Krigstid finns en tillräckligt stor SVENSK flaggad handelsflotta för att tillgodose Sveriges transportbehov. Är nog inte riktigt så idag !

  • Jonas Forslind, Seko

   Seko var representerad av förbundets vice ordförande och tidigare Seko sjöfolks ordförande, Tomas Abrahamsson. Tomas satt med i utredningen om Tonnageskatt. Att Kenny eller någon annan från SEKO sjöfolk inte var med på detta möte berodde på att vi hade styrelsemöte på annan ort.

 • Anonymous

  Att Sjöfartsverket nu delegerar ut allt på Klassen kommer med säkerhet göra mer nytta än en tonnageskatt som ej kommer förändra läget för de som funderar på att starta ett rederi.

 • Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart

  Tack för allt positivt stöd! Det behövs! Vi måste hålla ihop. Christian – finansieringen beror på politiken! Sedan Anders Borgs tid får inga förslag läggas fram till Riksdagen utan de är finansierade! Det innebär bara att regeringen själv behöver se att alla kolumner går ihop. I detta fall minskar en typ av skatt och då behöver regeringen se att de hittar samma siffra i någon annan tabell. Annars riskerar förslaget att få pisk i Riksdagen. Det är helt enkelt en nationalekonomisk övning och har lite med verkligheten att göra.

 • Anonymous

  Det är märkligt vad folk skal gnälla. En del finner nog en njutning i det?! Här har det önskats en tonnageskatt i branschen i decennier. Både redare och fack har jobbat mot samma mål i denna fråga på senare år. När det äntligen kommer ett positivt besked om ett införande, ja då gnälls det ännu mer! Verkar finnas mycket bitterhet och pessimism ute i ”branschen”. En del verkar ju resonera som att det är ingen ide att överhuvudtaget bedriva någon som helst näringsverksamhet i det här landet, för ve och fasa, man måste betala skatt också!

 • Anonym

  Kan någon förklara för mig på vilket sätt tonnageskatt kommer att rädda svensk sjöfart?

  Om jag inte är felunderrättad så är skatten för juridiska personer idag 22% på företagets resultat.

  Rederierna har lönsamhetsproblem och gör då inga eller låga vinster.

  Den matte jag lärt mig säger 22% * 0 = 0 eller 22% på en låg vinst =lite skatt.

  Hur kan det då bli bättre med tonnageskatt?

 • båsen

  hoppas också att TAP procenten minskas ner så att svenska sjömän får dessa arbeten

 • Sjökapten på utflaggad tanker

  Vilka redare har sagt /lovat att dom skall flagga svenskt igen om tonnageskatten införs, detta måste väl Pia veta eftersomm redarföreningen säger 400 båtar år 2020

 • Anonymous

  Än en gång har man genom samhällets och fackets välvilja lyckats få igenom sina krav.
  Fine ! Nu är det upp till bevis att ge något tillbaka till samhället,om man inte gör detta så blir det svårt att uppbära någon form av trovärdighet.

  • Anonymous

   När det uppdagas att man inte ger något tillbaka, så har folk glömt löftena och sitter som fastklistrade framför melodifestivalen.

 • Anonymous

  Skall bli intressant att se hur ACL flaggar sina nybyggen efter detta besked. Tonnageskatten kommer alltså om ca ett år tidigast. Nybyggena skall väl gå i minst 20 år framöver. Anser man sig kunna köra första året utan tonnageskatten eller inte? Om inte, så har de nog sedan länge bestämt att lämna den svenska flaggen oavsett. Apropå nedanstående angående trovärdighet.

  • Johansson

   Atlantic Star, dvs den första i serien, kommer flagga engelskt vid leverans. Om det blir tonnageskatt så kommer resten flaggas svenskt samt Star skifta från UK till Sverige.
   Blir det ingen tonnageskatt så blir allt flaggat i UK.

   • Anonymous

    ok Bra,Men vem har sagt detta??????

 • Anonymous

  vem gnäller ? vem vill ha tonnageskatt? vem är vinnare i realiteten ? vem och vilka drar fördel ?
  om det inte vore för att Sverige behöver sjöfart för att försörja Nationen i orostider så finns det inga egentliga själ till att ge särskilda stöd till denna branch.världen går emot globalisering och där är den fria konkurrensen en självlklarhet ,subventioner och stöd till svaga är ok om det gynnar alla ,och om man uppbär apanage och erhåller hjälp från samhällets sida ,är det en självklarhet att man ger något tillbaka. Än en gång ! det är inte brist på tonnage ,denna tjänst kan köpas från vilket land som helst.att det är en prestation att driva företag är det ingen som betvivlar ,Sverige behöver företag som levererar ,vi behöver företag och människor som bidrar till välfärdsamhället . Vi är ingen Ö ,vi är en del av Sverige och Europa .

 • Anonymous

  allt detta snack om kluster och att vi skall hålla ihop och lika behandling mm. det går inte ihop,
  lägg ner detta ,inte trovärdigt ,och ändra namnet på er intresseförening till Sveriges redarförening
  och gör om och gör rätt.det kostar att föra svenskt flagg .att göra affärer med svenskar är synonymt med ärlighet , uppriktighet och säkerhet ,upprätta hedern och anställningavtalen.

 • Anonym

  Det är viktigt för sjöfarten att vi får tonnageskatt, jag har seglat i ett antal båtar och har fått vara med om utflaggning. Ser utvecklingen går mot att det har blivit färre svenskflaggade fartyg. Och nu har även färje trafiken blivit drabbad.

 • Johan

  Det är ju minst 10 år för sent. Det har gått mer och mer åt prestige i denna fråga nu, och vad det egentligen ger i praktiken återstår att se.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]